среда, 17 декабря 2014 г.

Դատավարություն: Հետազոտություն

Հոգեբանի ակումբը պատվեր էր ստացել հետազոտել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սովորողների կարծիքն ու վերաբերմունքը ուսումնական ճամբարների վերաբերյալ: Մենք, որպես սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդ, կազմեցինք ֆոկուս խմբեր: Հետազոտության օբյեկտն էր սովորողների վերաբերմունքը տվյալ հարցի վերաբերյալ: Հետազոտությունը անցկացրեցինք կրթահամալիրի բոլոր մասնաճյուղերում՝ չորս կրտսեր, երեք ավագ և միջին դպրոցներում: Հետազոտությանը մասնակցել են հիսուներկու սովորող, որոնք ներառված են եղել վեցից ութ հոգանոց խմբերում: Հետազոտութայնը մասնակցել են նաև սովորողներ, ովքեր դեռ չեն հասցրել մասնակցել ուսումնական ճամբարներին:
Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ կրտսեր դպրոցներում, 4-րդ դասարանից սկսած նոր միայն  կարողանում են հստակ տարբերակել ուսումնական ճամբարի ժամանակահատվածը և գործունեությունը: